+ 421 (0)948 246 274   |   

ANHYDRIDOVÉ POTERY

Anhydrid je tekutá zmes na báze sadrového spojiva, plniva frakcie 0-4 mm a zušľachtených prímesou zlepšujúce spracovateľnosť. Nami dodávaný anhydrid sa vyrába na betonárke, kde sa namieša zmes v konzistencii a kvalite pripravenej priamo pre pokládku.

Aplikácia anhydridového poteru je veľmi rýchla. Pomocou čerpadla sa tlačí materiál gumovými hadicami na požadované miesto (až do vzdialenosti 200 metrov alebo do výšky 80 metrov), kde sa zmes rozlieva na pripravenú podkladovú vrstvu do požadovanej nivelety. Inštalácia výškových mierok je veľmi dôležitá fáza samotnej pokládky anhydridovej podlahy. Ich rozmiestnenie na ploche v dostatočnom množstve a presné výškové nastavenie je jedným z predpokladov pre kvalitné prevedenie roviny anhydridovej liatej podlahy.

Pre zabezpečenie dokonalej rovinatosti sa nanesená vrstva odvzdušní.

Odvzdušnenie a konečná nivelácia je po naliatí ucelenej plochy anhydridovej podlahy dôležitá činnosť, ktorá zaistí homogénnu vrstvu poteru bez vzduchových bublín s konečným vyrovnaním jeho povrchu. Odvzdušnenie sa vykonáva pomocou špeciálneho obrábača pre liate potery.

Každý investor ocení vysokú kvalitu diela úmernú vynaloženým prostriedkom a predovšetkým časové výhody spojené s použitím liatych anhydridových poterov s tým, že po vyzretí je možné veľmi rýchlo pokračovať v práci na podlahovej ploche.

Za 48 hodín po aplikácii je anhydridový poter pochôdzny a po 5 dňoch je proces tuhnutia a tvrdnutia ukončený. Podlaha je pripravená pre pokládku finálnych podlahových krytín.

Základné body, ktoré by sa mali vždy dodržať:minimálna teplota priestoru a podkladu pri pokládke 5 °C

 • maximálna teplota priestoru pri pokládke 30 °C
 • prvých 48 hod po pokládke zabrániť prievanu
 • prvých 48 hod po pokládke anhydridovej podlahy zabrániť priamemu slnečnému žiareniu zatemnením okien
 • po 48 hodinách od pokládky anhydritovej podlahy začať intenzívne vetranie

minimálna hrúbka

 • 1 / pevný podklad min. 35 mm
 • 2 / pružný podklad min. 45mm (napr. polystyrén)
 • 3 / pri podlahovom vykurovaní min. 35 mm nad vykurovacou rúrkou

Fotogaléria


 • CEMENTOVÉ POTERY

  viac informácií


 • ANHYDRIDOVÉ POTERY

  viac informácií

2014 © STROJOVÉ POTERY - EXPRA, s.r.o., Družstevná 4328/34, 926 01 SEREĎ. Všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  IČO: 47578939, IČ DPH: SK2023964382