+ 421 (0)948 246 274   |   

CEMENTOVÉ POTERY

Pod pojmom betónová podlaha si väčšina z nás predstaví tzv. podkladovú vrstvu pre všetkým dobre známe podlahoviny napr. koberec, či plávajúcu podlahu. Je to klasika preverená časom, avšak ten neúprosne plynie ďalej a prináša so sebou novinky a inovácie. Betónové podlahy boli ako finálna vrstva skôr doménou iba priemyselných objektov a komerčných prevádzok a garáží. Vďaka svojím nesporným výhodám však tento typ podláh stále častejšie prekračuje i prahy našich domovov. U priemyselných objektov sa jedná o najrozšírenejší druh podláh na našom trhu, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na životnosť, zaťaženie a pevnosť. História používania betónu siaha hlboko do minulosti. Betón patrí medzi univerzálne a vlastne aj najpoužívanejšie stavebné materiály. Jeho najčastejšou formou je cementový suchý betón čiže poter. Na výrobu takéhoto betónu je potrebný cement, štrk, voda a plastifikátor. Behom hydratácie a tvrdnutia tak v betóne prebiehajú fyzikálne a chemické procesy, pri ktorých získava mechanickú pevnosť a odolnosť.

Pevnosť betónu závisí predovšetkým od vlastností a množstva cementu, ovplyvňujúcimi faktormi sú však aj voda, štrk a plastifikátor.

Spracovanie betónu

Zmes je vyrábaná na stavbe a na miesto pokládky dopravovaná čerpadlom až do vzdialenosti 180 m. Podľa okolností a priania zákazníka je možné poter upraviť do roviny alebo do spádu, pričom musí byť dodržaná dilatácia. Prvé 2 dni po zhotovení sa musí poter udržovať vlhký, je nutné ho chrániť pred prievanom a slnkom. Po dobu 3 dní sa nesmie na plochu vstupovať. Po 7 dňoch je možné vykonávať ľahké stavebné práce. Plná záťaž sa doporučuje až po vyzretí betónu, čiže po 28-30 dňoch. Následné vrstvy je možné pokladať až po vyzretí poteru. Výhodou betónových podláh je okrem ceny, pevnosti a tuhosti aj ich univerzálne využitie ako pri novostavbách tak pri rekonštrukciách objektov. Vyhotovenie betónovej zmesi môžeme vykonávať aj v zateplenom priestore do min. nočnej teploty -10 stupňov a za bezkonkurenčnú cenu 7,30 EUR/m2 bez DPH vrátane materiálu.

Správny spôsob ošetrenia betónu

Po zabetónovaní vykurovacej plochy je veľmi dôležité, aby vykurovací betón bol správne ošetrený, tým sú zabezpečené všetky kvalitatívne vlastnosti vykurovacieho systému. Základné princípy správneho ošetrenia betónu sme Vám zhrnuli v nasledujúcich odsekoch:
 • Betón je pochôdzny po 24 hodinách a po uplynutí tejto doby musí byť naštartované jeho ošetrenie.
 • Ošetrenie spočíva v udržiavaní stálej vlhkosti.
 • Vlhčenie betónu vykonávajte v jarnom a jesennom období počas min. 7 dní a v letnom období min. 14 dní po zabetónovaní.
 • Betón nesmie vyschnúť skôr, než vytvrdne.
 • V zimnom období musí byť udržiavaná technologická teplota +5°C, betón nesmie premrznúť.
 • Starostlivosť o betón po zabetónovaní preberá na seba odberateľ.
 • Dodržanie dohodnutých úkonov je nevyhnutné na dosiahnutie povrchu betónu bez deformácií, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kladenie podlahovín.
 • Vykurovací betón môžete primerane zaťažovať (dokončovacie práce a pod.) najskôr po 3 dňoch, keď betón dosahuje cca 30% pevnosti.
 • Proces zretia betónu trvá 28 dní.

Fotogaléria


 • CEMENTOVÉ POTERY

  viac informácií


 • ANHYDRIDOVÉ POTERY

  viac informácií

2014 © STROJOVÉ POTERY - EXPRA, s.r.o., Družstevná 4328/34, 926 01 SEREĎ. Všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  IČO: 47578939, IČ DPH: SK2023964382