POLYSTYRÉNBETÓN | STROJOVÉ POTERY
+ 421 (0)948 246 274   |   

POLYSTYRÉNBETÓN

Polystyrénbetóny - je to ľahký betón zložený z cementu, polystyrénovej drte, vody a prísad. Vyrába sa ako hustá kašovitá zmes, ktorá dokáže držať požadovaný tvar. Je určený ako podklad pod hydroizolácie na strechách alebo ako vyrovnávacia vrstva pod potery. Dá sa aplikovať v spádoch aj v rovine. Jeho súčiniteľ tepelnej vodivosti je po dozretí 0,090 W/mk. Váha 1m3 je asi 300 – 600 kg. Pri 5 cm vrstve je to 15 - 30kg/m2.

Hlavnou oblasťou použitia je zhotovovanie spádových vrstiev striech, prípadne vyrovnávacích vrstiev šikmých striech so sklonom neprevyšujúcim 15° opatrených krytinou s trapézovým alebo vlnitým prierezom.

Vzhľadom na nízku objemovú hmotnosť polystyrénbetónu nie je spravidla potrebné pri rekonštrukcii plochej strechy strhávať jestvujúce vrstvy.

K hlavným kladom polystyrénbetónu patria zníženie hmotnosti stavebných a strešných konštrukcií, nehorľavosť, rozmerová stálosť a jednoduchá možnosť výrob podľa požadovanej hmotnosti a pevnosti.


  • CEMENTOVÉ POTERY

    viac informácií


  • ANHYDRIDOVÉ POTERY

    viac informácií

2014 © STROJOVÉ POTERY - EXPRA, s.r.o., Družstevná 4328/34, 926 01 SEREĎ. Všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  IČO: 47578939, IČ DPH: SK2023964382